Aktualne notowania

Szczegółowe dane dostępne po zalogowaniu się do systemu. 

Barometr Kolejowy to syntetyczny wskaźnik oceny koniunktury rynku kolejowego w Polsce. Wyliczany jest każdorazowo na podstawie danych publikowanych przez szereg instytucji oraz rzeczywistej oferty przewoźników i zarządców infrastruktury. Jako tło i element kalibracji wykorzystuje również informacje o sytuacji makroekonomicznej, oraz dane z giełdy papierów wartościowych. Spektrum danych barometru zostało dobrane tak, aby zachować  reprezentatywność czasową i przestrzenną, przyjmując jednocześnie miesięczny interwał kolejnych notowań. Model obliczeniowy wskaźnika generalnego i wskaźników sektorowych został oparty na porównywaniu ciągów czasowych od roku 2013. W zależności od charakterystyki obszaru punktem odniesienia są dane dla miesięcy poprzedzających, bądź odpowiednich okresów roku poprzedzającego. Pojedyncze notowanie Barometru Kolejowego nie pozwala na ocenę wyniku. Znacznie ważniejsza jest bowiem informacja o jego zmianach. Bo dopiero ona mówi czy dany rynek, albo jego fragment rośnie czy spada i jakie są przyczyny oraz tło dla odnotowanej zmiany.
ZAKRES DANYCH MIESIĘCZNYCH
2013-2020
ZAKRES DANYCH KWARTALNYCH
2013-2020
OKRES NOTOWAŃ
2014-2020
OKRES PROGNOZOWANIA
2018-2021
Źródła danych

Główny Urząd Statystyczny

Sytuacja makroekonomiczna – m.in.: wskaźniki cen towarów i usług, PKB, inflacja, stopa bezrobocia, wynagrodzenia.

Urząd Transportu Kolejowego

Statystyki branżowe – m.in.: praca przewozowa i eksploatacyjna, punktualność, struktura rynku.

Giełda Papierów Wartościowych

Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw – m.in.: wskaźniki giełdowe, notowania akcji spółek kolejowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Opis infrastruktury – m.in.: długość czynnej sieci, prędkości pociągów, nacisk na oś, opłaty za dostęp.

Ministerstwo Cyfryzacji

Koniunktura w transporcie samochodowym – m.in.: rejestracja pojazdów osobowych i ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep.

Ministerstwo Infrastruktury

Dane o transporcie krajowym – m.in.: opis sieci drogowej, elektroniczny systemem poboru opłat na drogach.

PKN Orlen i PKP Energetyka

Koszt energii – m.in.: ceny oleju napędowego, ceny energii elektrycznej.

Przewoźnicy pasażerscy

Koszt i czas podróży – m.in.: ceny biletów, średnie odległości przewozu pasażerów, dane do monitorowania rozkładów jazdy.

FUNKCJONALNOŚĆ WERSJI ZAAWANSOWANEJ

Dostęp do pełnej historii notowań wskaźnika podstawowego
(2014-2020)

Dostęp do pełnej historii notowań 6 wskaźników sektorowych
(2014-2020)

Możliwość nakładania wyników na 6 wskaźników makroekonomicznych
(2014-2020)

Możliwość samodzielnej konfiguracji proporcji składników

Narzędzie do wyboru analizowanego okresu

Możliwość eksportu notowań do arkusza kalkulacyjnego

Wgląd do szczegółowej listy źródeł danych

 

Dostęp do kwartalnych komentarzy eksperckich

Warunki współpracy i zamówienie dostępu

WSPARCIE ANALITYCZNE I EKSPERCKIE

Uporządkowana baza danych to nieocenione źródło wiedzy

Oprócz zestandaryzowanych wskaźników baza danych i system obsługujący Barometr umożliwiają generowanie niemal nieograniczonej liczby analiz opisujących sektor kolejowy. Dzięki temu nasi analitycy i specjaliści od poszczególnych obszarów rynku mogą być pomocni w przygotowywaniu i weryfikacji informacji statystycznych i merytorycznych opisujących sektor kolejowy. W przypadku zainteresowania taką ofertą prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe

Serwis Barometr Kolejowy został przygotowany i zrealizowany dzięki zaangażowaniu Fundacji „Pro Kolej”.

Wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem narzędzia zapraszamy do kontaktu, a następnie rejestracji w systemie elektronicznego dostępu. Uruchomienie narzędzia do użytku komercyjnego zaplanowane jest na IV kwartał 2020 r.

Kontakt

ul. Wspólna 47/49

00-684 Warszawa

Telefon

(+48) 22 243 81 37

Mail

info (at) barometr-kolejowy.pl