O BAROMETRZE
Po czterech latach prac nad metodologią, budową bazy danych i kalibrowaniem algorytmów udostępniamy pierwsze na polskim rynku, narzędzie monitorujące bieżącą koniunkturę sektora kolejowego w Polsce. Stanowiący podstawę działania system analityczny został przygotowany przez środowisko naukowe skupione wokół Fundacji Pro Kolej przy wsparciu informatyków związanych z Politechniką Warszawską.
System monitorowania koniunktury polskiego sektora kolejowego przygotowano z myślą nie tylko o menedżerach i analitykach rynku, ale również o wszystkich przedstawicielach szeroko rozumianego sektora kolejowego. Narzędzie na poziomie analitycznym może wspierać zarówno administrację publiczną jak i sektor prywatny. Jest zarazem doskonałym punktem odniesienia i źródłem porównań dla zarządców infrastruktury i terminali towarowych, przewoźników pasażerskich i towarowych, producentów taboru, urządzeń i elementów infrastruktury, dostawców usług oraz sektorów finansowego, ubezpieczeniowego oraz analityków gospodarki.

Jedno narzędzie, wiele możliwości

Barometr Kolejowy daje możliwość kompleksowej oceny kondycji sektora i równolegle przeglądu poszczególnych segmentów rynku – przewozów pasażerskich, przewozów towarowych, infrastruktury, podstawowych kosztów działalności, kondycji przedsiębiorstw oraz otoczenia konkurencyjnego.

Głównym zadaniem narzędzia jest zobiektywizowana ocena sytuacji branży i prezentacja wyników na tle okresów poprzednich oraz generalnych wskaźników makroekonomicznych – takich jak PKB, popyt krajowy, stopa bezrobocia, inflacja, poziom wynagrodzeń czy popyt krajowy.
Uniwersalność i obiektywizm notowań Barometru gwarantuje ujednolicona, kompleksowa i aktualizowana w cyklu miesięcznym baza danych. Jako, że ujęty w niej ciąg czasowy przekracza okres siedmiu lat narzędzie daje możliwość wyznaczania wiarygodnych trendów, a także prognozowania.

Monitorowane obszary

01.

Rynek przewozów pasażerskich

Wskaźnik uwzględnia m.in. liczbę pasażerów, pracę eksploatacyjną, punktualność, ceny biletów i prędkości handlowe oferowanych połączeń.

02.

Rynek przewozów towarowych

Wskaźnik uwzględnia m.in. wielkość przewozów, pracę eksploatacyjną, punktualność, udział przewozów intermodalnych.

03.

Jakość infrastruktury

Wskaźnik uwzględnia m.in. długość aktualnie czynnej sieci, dopuszczalne prędkości pociągów, maksymalne naciski na oś, koszty dostępu do reprezentatywnych tras pasażerskich i towarowych.

04.

Koszty działalności

Koszty dostępu do reprezentatywnych tras pasażerskich i towarowych, ceny energii trakcyjnej, wskaźniki wynagrodzeń.

05.

Otoczenie konkurencyjne

Wskaźnik uwzględnia m.in. ceny paliw, zakres i wysokość opłat pobieranych w transporcie drogowym, dane o rejestracji pojazdów.

06.

Koniunktura gospodarcza

Wskaźnik uwzględnia m.in. wycenę akcji spółek kolejowych, dane finansowe, obroty handlowe.

AUTORZY I RECENZENCI

Pomysłodawcą Barometru Kolejowego jest dr Jakub Majewski – prezes Fundacji ProKolej. Metodologia, algorytmy i struktura bazy danych, które stanowią rdzeń systemu wyznaczającego wskaźnik główny i wskaźniki branżowe zostały przygotowane przez zespół autorski pod kierownictwem dr Michała Zajferta z Polskiej Akademii Nauk. Ostateczny kształt narzędzia to efekt serii konsultacji z udziałem Rady Fundacji i Rady Naukowej oraz praca kilkunastoosobowego zespołu eksperckiego, w składającego się z ekonomistów, analityków rynku, statystyków, informatyków oraz specjalistów od komunikacji, prezentacji i interpretacji danych

dr Mirosław Antonowicz

antonowicz

Akademia im. Leona Koźmińskiego

Dr Mirosław Antonowicz – dyrektor Centrum logistyki, transportu i zakupów, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w zakresie marketingu usług transportowych i spedycji. Wieloletni menedżer firm transportowych, członek zarządów i rad nadroczych wiodączych przesiębiorstw kolejowych. Autor szeregu ekspertyz i analiz z zakresu w zarządzania, logistyki, marketingu usług oraz strategii rozwoju. Ekspert w zakresie analiz wartości, produktywności i programów restrukturyzacyjnych.

dr Jakub Majewski

majewski

Fundacja ProKolej

Dr Jakub Majewski – specjalista z zakresu polityki transportowej. Zawodowo związany rynkiem kolejowym jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, a następnie członek zarządów i rad nadzorczych pasażerskich przewoźników kolejowych, w tym prezes Kolei Mazowieckich. Od 2012 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, a od 2014 prezes Fundacji „Pro Kolej”. Autor kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań analitycznych z obszaru transportu. Konsultant w procesie ewaluacji inwestycji i rozwiązań legislacyjnych.

dr hab. Marcin Wołek

wolek

Uniwersytet Gdański

Dr hab. Marcin Wołek – adiunkt
w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdynia odpowedzialny za finanse samorządowe, strategię rozwoju
i mobilność miejską. Kierownik projektów badawczych TROLLEY, TIDE, CIVITAS DYN@MO oraz ELIPTIC. Jest współautorem koncepcji budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i niezależnym konsultantem w dziedzinie transportu kolejowego, elektromobilności i strategii rozwoju samorządów terytorialnych.

dr Michał Zajfert

zajfert

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Dr Michał Zajfert – pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej z tytułem doktora z zakresu ekonomii. Prowadzi badania z zakresu transportu publicznego transportu zbiorowego i kolei. Autor szeregu artykułów i publikacji oraz studiów wykonalności dla projektów dofinansowywanych ze środków UE. Hobbystycznie interesuje się historią kolei i działa w Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych zarządzającej Koleją Wąskotorową Rogów-Rawa.

0
wskaźnik podstawowy
0
wskaźników sektorowych
0 +
przeanalizowanych miesięcy
0
monitorowane czynniki
0 +
pozycji bazy danych

Dane kontaktowe

Serwis Barometr Kolejowy został przygotowany i zrealizowany dzięki zaangażowaniu Fundacji „Pro Kolej”.

Wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem narzędzia zapraszamy do kontaktu, a następnie rejestracji w systemie elektronicznego dostępu. Uruchomienie narzędzia do użytku komercyjnego zaplanowane jest na IV kwartał 2020 r.

Kontakt

ul. Wspólna 47/49

00-684 Warszawa

Telefon

(+48) 22 243 81 37

Mail

info (at) barometr-kolejowy.pl